چرا امام زمان ظهور نمی کند ؟ مگر شرط خاصی دارد؟

بله ، ظهورامام شرایط خاصی دارد که البته کسی نمی تواند ادعا کندهمه ی این ها را می داند و محقق شده است تا بگووید پس چرا امام نمی آید؟!

برخی از این شرایط ظهور با علائم ظهور هم زمان است.مثلا وقتی سراسر دنیا را ظلم فرا می گیرد و مردم از همه جا نا امید می شوند و فقط به امید منجی حقیقی بوده اند، زمینه ظهور فراهم شده است.اما اکنون آمادگی جهانی برای ظهور ، کاملا محقق نشده است.هنوزبسیاری از مردم قدر امامشان را نمی دانند و تشنه ی عدالت نشده اند .برای یک بیمار، شناخت دارو و درمان کافی نیست.باید قدمی بردارد تا درمان شود.

ظهور امام شرایط دیگری دارد : وجود 313نفر از انسان ها ی پاک و با تقوا به عنوان فرماندهان سپاه حضرت مهدی(عج)که او را یاری دهند و برنامه های ایشان را اجراء کنند . برنامه های امام جهانی است.پس نباید به کشور خودمان نگاه کنیم ،بلکه باید همه ی دنیا تشنه منجی باشند ، از خدا بخواهند و برای یاری ایشان خود را آماده سازند.دراین باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

/ 2 نظر / 97 بازدید
سرباز آقا

سلام تبریک به مناسبت ایام خجسته یاعلی سیدعلی[گل][گل][گل]