چرا قبل از ظهور امام زمان باید از رهبر و مر جع تقلید فرمان بگیریم مگر آنان معصوم

هنگامی که از خود حضرت مهدی سوال کردند :شیعیان در زمان غیبت کبری چه تکلیفی دارند؟حضرت فرمود ((در پیش آمد هایی که برای شما رخ می دهد باید به اخبار ما (عالم با تقوا )رجوع کنید.ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم)).

بنابراین چون ما به امام معصوم دسترسی نداریم و کسی هم به عنوان نایب خاص معرفی نشده است باید به نایبان عام یعنی عالمان با تقوا و آگاه مه نظرات معصومین مراجعه کنیم تا مسائل دینی خود را جویا شویم یعنی همان مسائل تقلید .

6شرط مهم نایبان عام یا مجتهدان در زمان غیبت ،زنده بودن ،مرد بودن ، بالغ و عادل بودن ، شیعه دوازده امامی  بودن

و عدالت است.

در روایتی از امام حسن عسکری آمده است که مردم باید به افرادی که شرایط زیر را داشته باشند :

1)تسلط بر نفس خود و پیروی نکردن از خواهش های نفسانی

2)اطاعت از امر خدا و حفظ دین خود

3)آگاه و عالم و صاحب نظر در حلال و حرام الهی

البته باید بدانیم که همه ی عالمان چنین شرایطی را ندارند . در زامن معصومان هم عالمان بسیار بودند اما عده ی کمی این شرایط را داشته اند .پس مساله مجتهد و نماینده گی امام مساله ی تازه ای نیست که در زمان غیبت بوده باشد.

مساله رهبری

اما درباره مساله رهبری به نظر شما آیا حالا که امام زمان غایب است باید جامعه به حال خود رها شود؟نباید قانون داشته باشیم؟نباید زندگی مردم نظم و سامان داشته باشد ؟آیا باید رها و پراکنه بود تا هر کس هر کاری را که خواست انجام دهد ؟همه جای دنیا حکومتی دارد ، آیا مسلمان ها نباید حکومت داشته باشد؟آیا رهبر این حکومت عالم بهتر است یا جاهل ؟آیا تقوا باید داشته باشد یا بی تقوا باشد؟آیا...

به همین جهت است که باید از رهبر خود که فرد صالح و عالم و شایسته ای است ،فرمان بردار باشیم تا اختلاف و هرج و مرج رخ ندهد . در هر زمان هر کس هر چه خواست قانون می کند .

اطاعت از رهبر نوعی آزمایش و تمرین هم هست . چون ((تا از یک باغچه نتوانیم مراقبت کنیم ، یک گلستان را به دست ما نمی دهد)).

/ 0 نظر / 18 بازدید